MAD MARKET taisyklės

MAD MARKET ŽAIDIMO TAISYKLĖS:

ŽAIDIMO PRADŽIA

1. Žaidimą gali žaisti nuo 2 iki 6 žaidėjų. Pirmiausia metamas kauliukas išsiaiškinti, kuris pradės. Pradeda žaidėjas, kuriam iškrito daugiausiai taškų. Jei didžiausią taškų skaičių išridena daugiau negu vienas žaidėjas, jie meta kauliuką tol, kol išaiškėja vienas laimėtojas. Žaidėjai pasirenka figūrėles ir sustato jas ant „Starto“ laukelio. Taip pat kiekvienas „verslo pradžiai“ gauna po 500 žaidimo pinigų!

2. Padėkite žymeklį ant „Biržos prognozės“ starto lauko, taip pat po vieną žymeklį – ant „Akcijų biržos“ kiekvienos akcijos 6-o laukelio (iš viso 6 žymekliai – jie visi stovi vienoje linijoje). Žaidimas turi 2 kauliukus – juodą ir baltą. Darant ėjimą, abu metami vienu metu. Taigi ėjimo žingsnis gali būti nuo 2 iki 12 laukelių. LAUKELIŲ REIKŠMĖS IR PASKIRTIS 1. ĮMONĖS Žaidime yra 6 skirtingų holdingų įmonės – kiekvieno po 3. Taigi iš viso 18 įmonių. Užlipę ant laisvo įmonės laukelio, galite ją nusipirkti už nurodytą kainą. Sumokėję bankui reikiamą sumą, neužmirškite pasiimti įmonės kortelės ir pasidėti šalia. Kortelėje bus nurodyta, kiek gausite pinigų: mokesčių ir holdingo mokesčių (turint visas 3 tos rūšies įmones), jeigu kitas žaidėjas sustos Jūsų įmonės laukelyje. Kai nuperkate įmonę, jei ant jos laukelio užlipa kitas žaidėjas, jis Jums sumoka pusę įmonės vertės. Jei esate supirkę visas 3 vieno holdingo įmones, užlipęs kitas žaidėjas moka visą įmonės kainą. Apėję ratą, už kiekvieną turimą įmonę gaunate po 5 tos rūšies akcijas. Jei turite holdingą, t. y. visas 3 vienos rūšies įmones, gaunate 30 jos akcijų. Jei banke akcijų nėra, tada iš banko gaunate piniginę išmoką, atitinkančią to meto akcijų vertę. Pavyzdžiui, turite visas 3 logistikos įmones, ir vieną kriptovaliutos įmonę. Apėję ratą, gaunate 5 kriptovaliutos akcijas, dar turite gauti 30 logistikos akcijų, bet banke liko tik 27 laisvos akcijos. Patikrinę logistikos žymeklį „Akcijų biržoje“, matote, kad jis stovi, pavyzdžiui, ant 7-o laukelio. Taigi vienos akcijos vertė yra 7 žaidimo pinigai. Vadinasi, už 3 akcijas, kurių biržoje nebėra, gaunate 21 žaidimo pinigą. Per savo ėjimą galite parduoti valstybei įmonę už pusę jos vertės. Taip gali nutikti priverstinai, jei Jūsų padėtis tampa tokia skausminga, kad nebegalite kitaip apmokėti skolų, – baigėsi ir pinigai, ir akcijos. Tokiu atveju įmonė lieka „Aukcione“.

AKCIJOS

2.1. Žaidime yra 6 rūšių akcijos – kiekvienos rūšies po 300 (po 100 akcijų kiekvienai įmonei). Jas galite pirkti arba parduoti per savo ėjimą. Tos pačios rūšies akcijas galima tik nupirkti arba tik parduoti, bet prekiauti galima visų 6 rūšių akcijomis vieno ėjimo metu. Perkant akcijų vertė kyla, parduodant – krenta per vieną laukelį „Akcijų biržoje“, nesvarbu, kiek bus perkama ar parduodama akcijų.

2.2. Taip pat galite akcijų kainą reguliuoti nusisamdę Biržos maklerį. Kiekvienas jų pagal Jūsų norą pakelia arba nuleidžia akcijos vertę per vieną poziciją, bet tik skirtingas akcijas (du Biržos makleriai negali pakelti arba nuleisti per dvi pozicijas tos pačios akcijos).

2.3. Kita galimybė prognozuoti akcijų kitimą yra „Biržos prognozė“. Per kiekvieną ėjimą „Biržos prognozės“ žymeklis perstumiamas per vieną poziciją. Taigi, jei netingite, galite suskaičiuoti ir numatyti, kuri konkreti akcija pigs arba brangs kitu Jūsų ėjimu. Nors tai gali pasirodyti nereikšmingas laukas, maži dalykai veda į pergalę!

2.4. Paskutinis veiksnys, lemiantis akcijų kitimą, yra kauliukai. Jų poveikis neprognozuojamas. Per savo ėjimą kiekvienas žaidėjas meta abu – juodą ir baltą – kauliukus. Balto kauliuko taškų skaičius kelia tuo pačiu numeriu pažymėtos akcijos vertę, juodojo – mažina. Pavyzdžiui, išmetama balto kauliuko 6 taškai, o juodojo – 3 taškai. Tai reiškia, kad 6-a akcija per vieną lauką kyla (brangsta), o 3-ioji krenta (pinga). Jei iškrenta vienodi juodo ir balto kauliukų taškai (pavyzdžiui, 4 ir 4), „Akcijų biržoje“ niekas nesikeičia.

2.5. Akcijų kitimo eiliškumas (kiekvieno ėjimo metu): 1) perstumiate akcijas pagal iškritusių kauliukų taškų skaičių, 2) perstumiate žymeklį „Biržos prognozėje“ ir pagal laukelį taip pat pastumiate aukštyn arba žemyn „Akcijų biržoje“ reikalingą žymeklį, 3) jei turite Biržos maklerį, galite panaudoti jį norėdami pakelti arba numušti akcijų vertę, 4) perkate arba parduodate akcijas ir taip pat perstumiate prekiaujamų akcijų žymeklį aukštyn arba žemyn.

3. HOLDINGAS Kai įsigyjate visas 3 vienos rūšies įmones, jos tampa holdingu. Kai taip įvyksta, Jūs įgyjate tam tikrų privalumų: 1. Apėję ratą, gaunate ne po 5 akcijas už įmonę, o iš viso 30 akcijų už visas 3 įmones. Jei tiek akcijų rinkoje nėra, gaunate piniginį ekvivalentą pagal to meto akcijų vertę. 2. Prekiauti tos rūšies akcijomis galite tik Jūs, bet įtaka akcijų vertei išlieka tokia pati kaip visada, t. y. holdingo akcijų vertę lemia kauliukai, Jūsų paties akcijų pirkimas ar pardavimas, „Biržos prognozės“ laukelis ir Biržos makleriai (kiti žaidėjai su savo Biržos makleriais taip pat gali keisti Jūsų holdingo akcijų vertę). Žaidėjui įsigijus holdingą, kiti žaidimo dalyviai privalo grąžinti to holdingo akcijas į banką ir gauna už jas tiek pinigų, kiek tuo metu yra galiojanti akcijų vertė. Nesvarbu kiek žaidėjų grąžina akcijas į banką, nuo to akcijų vertė biržoje nekinta.

4. PINIGAI Žaidimo pinigai yra skirti pirkti arba parduoti akcijas, taip pat pirkti įmones ir pergalės taškus.

5. MINUSINIAI LAUKELIAI 5.1. ASMENINĖ AKCIJŲ KRIZĖ. Grąžinate į „Akcijų biržą“ pusę visų turimų akcijų. Jei nesidalija į dvi lygias dalis, dalijama žaidėjo naudai.

5.2. AKCIJŲ BIRŽOS KRIZĖ. Žaidėjas, sustojęs ant šio laukelio, meta bet kurį vieną kauliuką. Pagal tai, kiek taškų iškrenta, tos rūšies akcija krenta į pirmą poziciją (dugną), nesvarbu, kur buvo.

5.3. ATOSTOGOS. Atiduodate į banką pusę turimų pinigų. Jei nesidalija į dvi lygias dalis, skaičiuojama žaidėjo naudai.

5.4. KAZINO. Sumokate į banką 300 žaidimo pinigų. Jei tiek neturite, privalote parduoti akcijas. Jei to neužtenka, parduodate įmones tol, kol padengiate skolą.

6. JUODOJI RINKA, APSAUGININKAI, POLICIJA 6.1. JUODOJI RINKA. Atsistoję ant „Juodosios rinkos“ laukelio, galite jos paketą nusipirkti už 100 žaidimo pinigų, o kai kitą kartą užlipsite ant šio laukelio – parduoti už 1 000 žaidimo pinigų (žaidėjas vienu metu gali turėti tik 1 paketą). Bet jei su „Juodosios rinkos“ paketu užlipsite ant „Policijos“ laukelio, Jums teks susikauti su pareigūnais. Jei pralošite, bus atimtas „Juodosios rinkos“ paketas ir dar teks pakloti 1 000 žaidimo pinigų baudą. Jei tiek neturėsite, teks parduoti akcijas, gal net ir turimas įmones.

6.2. APSAUGININKAI. Norint kovoti su Policija, reikia turėti apsaugos darbuotojų. Jų galite įsigyti atsistoję ant „Apsaugininko“ laukelio. Vieno Apsaugininko kaina – 30 žaidimo pinigų. Kaip vyksta kova tarp Policijos ir Jūsų Apsaugininko? Pirmąkart kovojant būna 2 Policijos pareigūnai ir tiek Apsaugininkų, kiek turite įsigiję. Metate abu kauliukus kartu: baltas kauliukas yra Jūsų, juodasis – Policijos. Kurio kauliuko taškų skaičius didesnis, tas laimi, ir nuimama viena pralaimėjusiojo kortelė. Jei skaičiai vienodi, nuimama po vieną kortelę iš abiejų pusių. Kova vyksta tol, kol nebelieka vienos ar kitos pusės kortelių arba kol paskutiniu ėjimu nuimamos visos kovojančios kortelės. Tokiu atveju Jūs laimite ir galite keliauti toliau. Be to, su savo Apsaugininkais galite perimti svetimą įmonę. Norėdami tai padaryti, turite vienu metu atsistoti ant to paties laukelio kartu su įmonės savininku. Pavyzdžiui, žaidėjas A stovi ant laukelio IT-2, ir jis arba įsigyja šią įmonę, arba ji jau yra jo. Jūs per savo ėjimą taip pat atsistojate ant laukelio IT-2, turėdamas Apsaugininkų. Užuot mokėję mokestį, galite perimti įmonę. Jei žaidėjas A taip pat turi Apsaugininkų, Jūs galite rinktis: rizikuoti perimti įmonę arba sumokėti numatytą mokestį. Jei renkatės atimti įmonę, tarp Jūsų vyksta kova, panaši, kaip ir kovojant su Policija. Puolančiojo kauliukas yra baltas, besiginančiojo – juodas. Kurio kauliuko taškų skaičius iškrenta mažesnis, to Apsaugininkas yra nuimamas. Jei iškrenta vienodai taškų, nuimama abiem po vieną. Kovojama tol, kol vienas arba abu žaidėjai lieka be Apsaugininkų. Jei abu žaidėjai lieka be Apsaugininkų paskutinio metimo metu, laimi besiginantis žaidėjas, o pralaimėtojas privalo sumokėti dvigubai tiek, kiek mokama įprastai atsistojus ant šio laukelio.

6.3. POLICIJA. Žaidimo pradžioje Policijos kortelės ant žaidimo laukelių nededamos, nes jei žaidėjas ant Policijos laukelio užlipa be „Juodosios rinkos“ paketo, nieko nevyksta. Jis tada laikomas tiesiog laisvu laukeliu. Kova vyksta, kai kas nors ant Policijos laukelio užlipa su „Juodosios rinkos“ paketu. Pirmąkart saugo 2 Policijos pareigūnai. Kitą kartą ant „Policijos“ laukelio jau bus 3 pareigūnai, paskui – 4, o dar kartą įvykus kovai – jau 5 pareigūnai. Visiškai nesvarbu, kuris žaidėjas kovos ir ant kurio „Policijos“ laukelio, daugiausia gali būti 5 pareigūnai.

7. BIRŽOS MAKLERIS Biržos maklerį galite įsigyti už 100 pinigų tik sustoję ant laukelio „Biržos makleris“. Nors žaidžiant galima turėti du Biržos maklerius, vienu metu galima įsigyti tik vieną. Kartą nusamdžius Biržos maklerį, jis lieka visą žaidimą. Tai vienas svarbiausių žaidimo elementų, todėl, nusišypsojus laimei, nepraleiskite šanso! Biržos maklerio veikimo principas aprašytas skilties „AKCIJOS“ 2.2 dalyje.

8. AUKCIONAS Bet kuriam žaidėjui užlipus ant „Aukciono“ laukelio, pirmiausia į aukcioną patenka visos jau buvusios nupirktos, bet atgal valstybei parduotos įmonės, jei tokių yra. Aukcionas skelbiamas dėl kiekvienos ten esančios įmonės atskirai. Pavyzdžiui, jei yra 2 jau valdytos, bet parduotos valstybei įmonės, tai vyksta du aukcionai. Jei tokių nėra, tada varžomasi dėl pirmos laisvos įmonės, žiūrint nuo „Starto“ laukelio. Laimi didžiausią sumą pasiūlęs žaidėjas.

ŽAIDIMO PABAIGA IR PERGALĖS TAŠKAI Žaidimą laimi žaidėjas, surinkęs reikiamą skaičių pergalės taškų. Jų gausite nusipirkdami lėktuvą, jachtą, vilą ir limuziną. Ekonomiškai labiausiai verta pirkti kuo brangesnį daiktą, nes už tą pačią pinigų sumą gaunate daugiau pergalės taškų. Tačiau vienu metu prarandate daugiau grynųjų pinigų, kurie reikalingi investuoti. Taigi kiekvienas pats sprendžia, kada laikas pirkti vieną ar kitą daiktą, suteikiantį pergalės taškų. Vieno ėjimo metu galima pirkti tik vieną pergalės taškų daiktą. Žaidėjas, surinkęs reikiamą skaičių pergalės taškų, stabdo žaidimą. Iš viso yra 150 pergalės taškų. Jei žaidžia daugiau negu 2 žaidėjai, ir žaidimą stabdo nepaskutinis žaidėjas (būtina prisiminti, kas pirmas pradėjo žaidimą), tai nepadarę ėjimo žaidėjai turi teisę į paskutinį ėjimą. Bet ir tada gali pirkti tik vieną pergalės taškų kortelę. Jei norimai kortelei pirkti trūksta grynųjų, jie gali parduoti akcijas, bet ne įmones. Pavyzdžiui, žaidžia 6 žaidėjai. Startuoja 1-as žaidėjas, ir žaidimą stabdo 3-ias žaidėjas, tai 4-as, 5-as ir 6-as žaidėjai dar turi paskutinio ėjimo teisę. Laimi daugiausiai pergalės taškų surinkęs žaidėjas. Jei padarius paskutinį ėjimą, 2 ar daugiau žaidėjų turi vienodą skaičių pergalės taškų, skaičiuojami jų grynieji pinigai. Jei vis dar lygiosios, tada tie du ar daugiau žaidėjų konvertuoja visas savo akcijas į pinigus ir dar kartą skaičiuoja grynuosius. Kas, jei ir po to vis dar lygiosios? Nesijaudinkite, taip tikrai neįvyks �� PERGALĖS TAŠKAI 1. LĖKTUVAS – 15 P. T. (Kaina – 2 000 žaidimo pinigų.) 2. JACHTA – 7 P. T. (Kaina – 1 000 žaidimo pinigų.) 3. VILA – 3 P. T. (Kaina – 500 žaidimo pinigų.) 4. LIMUZINAS – 1 P. T. (Kaina – 200 žaidimo pinigų.) Rekomenduojamas pergalės taškų skaičius norint laimėti žaidimą yra 35 P. T. Patyrę žaidėjai gali patys pasirinkti, kokio skaičiaus taškų reikia norint laimėti, atsižvelgdami į tai, kiek ilgai norima žaisti ir kaip greitai yra gebančių surinkti reikiamą pergalės taškų skaičių. Linksmai praleiskite laiką. Sėkmės!